Chúng tôi mang đến cho Bạn sự đảm bảo an toàn trước những rủi ro không lường trước bằng những giải pháp toàn diện về Bảo hiểm Tài sản,

Chúng tôi mang đến cho Bạn sự đảm bảo an toàn trước những rủi ro không lường trước bằng những giải pháp toàn diện về Bảo hiểm Tài sản, bao gồm:
Bảo hiểm Cháy và các Rủi ro đặc biệt
Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Tài Sản Được Bảo Hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm:
         – Hỏa hoạn
         – Nổ
         – Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các vật thể rơi từ các phương tiện này
         – Gây rối, đình công, công nhân bế xưởng
         – Hành động ác ý
         – Động đất, núi lửa phun
         – Giông bão
         – Giông, bão, và lụt
         – Nước thoát ra từ các bể nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
         – Va chạm bởi xe cơ giới hay động vật, thiệt hại trực tiếp phát sinh từ việc va chạm
         – Rò rỉ nước từ hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler
Bảo hiểm Mọi rủi ro
Bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Tài Sản Được Bảo Hiểm gây ra bởi mọi rủi ro.
Bảo hiểm Rủi ro Gián đoạn Kinh doanh
Bồi thường tổn thất Lợi nhuận Gộp do việc Kinh doanh bị gián đoạn phát sinh từ tổn thất tài sản được bảo hiểm.
Bạn hãy an tâm tập trung trí lực và tâm huyết vào sự thành công của doanh nghiệp mình vì đã có chúng tôi đảm bảo sự an toàn bằng các giải pháp bảo hiểm. Chúng tôi mang đến sự an tâm để Bạn thêm vững tin tiến bước trên con đường của mình
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bạn có thể bình luận hoặc đặt câu hỏi cho nhân viên tư vấn của fpic về gói bảo hiểm này.