Bảo hiểm các tổn thất thiệt hại vật chất từ bất ngờ không lường trước đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường vận tải bộ.

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu xuất nhập khẩu:
Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới. Khách hàng có thể chọn bảo hiểm theo phạm vi “Mọi rủi ro” hoặc phạm vi “Các rủi ro nêu tên cụ thể” để bảo vệ tài sản của mình một cách hiệu quả, theo quy tắc ICC (A), ICC (B), ICC (C) 1.1.82  của hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn.
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa:
Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm:
     – Cháy hoặc nổ
     – Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh
     – Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh
     – Cây gẫy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ
     – Phương tiện chở hàng mất tích
(Theo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam)
Bạn hãy an tâm tập trung trí lực và tâm huyết vào sự thành công của doanh nghiệp mình vì đã có chúng tôi đảm bảo sự an toàn bằng các giải pháp bảo hiểm. Chúng tôi mang đến sự an tâm để Bạn thêm vững tin tiến bước trên con đường của mình.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bạn có thể bình luận hoặc đặt câu hỏi cho nhân viên tư vấn của fpic về gói bảo hiểm này.