Bảo hiểm sẵn sàng cung cấp sự đảm bảo về tài chính cho doanh nghiệp trước những rủi ro khi vận chuyển hàng hóa

1. Đối tượng bảo hiểm:
Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
2. Phạm vi bảo hiểm:
(Theo Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam – QTC 2004 của Bảo hiểm Bảo Việt)
Rủi ro được bảo hiểm bao gồm:
- Cháy hoặc nổ
- Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh
- Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác
- Cây gãy đổ; cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ
- Phương tiện chở hàng mất tích
- Tổn thất chung
Chi phí được bảo hiểm là những chi phí hợp lý cho việc:
- Phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm (do Người được bảo hiểm/người làm công/đại lý của họ đã chi ra)
- Dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm
- Giám định và xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm​
3. Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm (%)
Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển, tuyến đường.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bạn có thể bình luận hoặc đặt câu hỏi cho nhân viên tư vấn của fpic về gói bảo hiểm này.