AIG cung cấp cho doanh nghiệp những chương trình bảo hiểm toàn diện cần thiết để bảo vệ tài sản của mình khỏi những tổn thất trực tiếp gây ra bởi sự cố bất ngờ, hay những tổn thất gián tiếp do hậu quả của gián đoạn kinh doanh

Sản phẩm bảo hiểm tài sản: AIG cung cấp cho doanh nghiệp những chương trình bảo hiểm toàn diện cần thiết để bảo vệ tài sản của mình khỏi những tổn thất trực tiếp gây ra bởi sự cố bất ngờ, hay những tổn thất gián tiếp do hậu quả của gián đoạn kinh doanh.

Tài sản của Bạn có thể gặp rủi ro … và công việc kinh doanh của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trên thực tế mỗi một công ty và cơ quan đều hoạt động một địa điểm có tài sản, có thể là văn phòng, toà nhà, khách sạn, trung tâm thương mại, hoặc nhà máy… Dù với quy mô to hay nhỏ, tài sản của bạn có thể gặp rủi ro từ những sự kiện bất ngờ sau:

  • Tai nạn: bão, lụt, hoả hoạn và các rủi ro khác…
  • Gián đoạn kinh doanh

Bất chấp quy mô và độ phức tạp, bảo hiểm tài sản là cần thiết cho mọi công việc kinh doanh. Mỗi một doanh nghiệp thương mại hay nhà máy sản xuất cần phải thu xếp một giải pháp bảo vệ phù hợp đối với những tổn thất, thiệt hại bất ngờ đối với tài sản và tổn thất gián đoạn kinh doanh gây ra bởi những thiệt hại tài sản.

Chúng tôi cung cấp cho công việc kinh doanh của bạn một chương trình bảo hiểm toàn diện cần thiết để bảo vệ tài sản của bạn trước những thiệt hại trực tiếp từ một sự kiện đặc biệt hoặc gián tiếp là hậu quả của gián đoạn kinh doanh.

Các dịch vụ bảo hiểm chất lượng của chúng tôi không chỉ đơn thuần bảo hiểm cho tài sản của bạn. Chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ bảo hiểm với chất lượng tốt nhất và những giải pháp quản lý rủi ro, và tất cả được hỗ trợ bởi sức mạnh tài chính của các công ty thành viên của AIG.

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bạn có thể bình luận hoặc đặt câu hỏi cho nhân viên tư vấn của fpic về gói bảo hiểm này.