Bảo hiểm Hàng hoá vận chuyển bảo hiểm cho tất cả mất mát và/hoặc hư hỏng đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển từ kho hàng của người gửi hàng đến kho hàng của người nhận hàng. Chương trình Bảo hiểm Hàng hoá được thiết kế đáp ứng mọi nhu cầu của từng khách hàng riêng biệt.
Bảo hiểm Hàng hoá vận chuyển bảo hiểm cho tất cả  mất mát và/hoặc hư hỏng đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển từ kho hàng của người gửi hàng đến kho hàng của người nhận hàng. Chương trình Bảo hiểm Hàng hoá được thiết kế đáp ứng mọi nhu cầu của từng khách hàng riêng biệt. Đơn bảo hiểm được xây dựng cho một địa điểm rủi ro cụ thể hoặc là một phần của đơn bảo hiểm hàng hoá trên toàn cầu với phạm vi bảo hiểm “Mọi Rủi Ro” hoặc bảo hiểm các rủi ro cụ thể được nêu tên.

Chương Trình Bảo Hiểm Toàn Diện Toàn Cầu

AIG cung cấp sản phẩm bảo hiểm toàn diện theo nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Hàng hoá có thể được vận chuyển đường biển, đường không hoặc vận tải bộ và phạm vi bảo hiểm có thể được mở rộng đối với bảo hiểm chiến tranh, đình công, nổi loạn hoặc nội chiến (khủng bố), trộm, cướp, thiếu hụt hàng hoá và không giao hàng.

Quản Lý Rủi Ro Hữu Hiệu Và Nhanh Chóng

Chương Trình Quản Lý Rủi Ro là dịch vụ gia tăng về quản lý rủi ro đối với hàng hoá trong quá trình vận chuyển được cung cấp bởi các chuyên gia kiểm soát tổn thất của chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới một cách chiến lược nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng.

Các kỹ sư và các chuyên gia thực hiện giám định ngay tại hiện trường, chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn, phát triển các chỉ dẫn phòng chống tổn thất và giúp khách hàng ứng dụng các biện pháp hạn chế tổn thất và chương trình cải tiến chất lượng trên toàn cầu.

eMarine

eMarine là giải pháp Internet duy nhất và đầu tiên tại Việt Nam được ứng dụng giúp khách hàng kiểm soát một cách hoàn toàn nhu cầu bảo hiểm hàng hoá của mình.

Khách hàng có thể tự cấp giấy chứng nhận bảo hiểm và khai báo hàng hoá được bảo hiểm trực tuyến qua mạng bảo mật tại bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào.

Chương trình eMarine tăng cường khả năng thuận tiện trong việc tham gia bảo hiểm bằng cách giảm thiểu giấy tờ sử dụng cùng với các chức năng thực hiện một cách chính xác tuyệt đối và giảm chi phí hoạt động ở mức thấp nhất cho Người Được Bảo Hiểm

Dịch Vụ Giải Quyết Tổn Thất Chuyên Nghiệp

Bảo Hiểm Hàng Hoá khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm bảo hiểm khác là tổn thất thường xuyên không xảy ra tại nước sở tại. Chính vì vậy, chúng tôi không chỉ kinh doanh bảo hiểm hàng hải – chúng tôi là một trong các công ty bảo hiểm lớn nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ bồi thường tổn thất toàn cầu.

Các công ty thành viên của AIG cung cấp dịch vụ bồi thường trên hơn 160 nước và vùng lãnh thổ nhằm giúp cho chúng tôi tiếp cận và giải quyết nhanh chóng và hiệu quả khi có tổn thất xảy ra.

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bạn có thể bình luận hoặc đặt câu hỏi cho nhân viên tư vấn của fpic về gói bảo hiểm này.