An Sinh Bình An với quyền lợi bảo hiểm rất cao và phí bảo hiểm hợp lý chính là sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn.

 • Quyền lợi bảo hiểm cao: Với An Sinh Bình An, bạn sẽ được bảo vệ vững chắc về tài chính với quyền lợi bảo hiểm lên đến 500% Số tiền bảo hiểm1.
 • Đóng phí ngắn, hưởng lợi dài: Bạn chỉ cần đóng phí trong 9 năm và an tâm được bảo vệ trong suốt 15 năm.

(1): Nếu người được bảo hiểm là trẻ em, Quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ được chi trả tuỳ thuộc vào độ tuổi (chi tiết được quy định trong hợp đồng).

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Phí thấp, Quyền lợi cao.
 • Bảo hiểm chăm sóc toàn diện: sinh mạng, ốm đau, bệnh tật, bệnh có sẵn, tai nạn 24/24, chăm sóc răng.
 • Chăm sóc thai sản, biến chứng thai sản, chi phí sinh mổ.
 • Lựa chọn bất kỳ bệnh viện, phòng khám hợp pháp để khám chữa bệnh.
 • Không giới hạn số lần khám chữa bệnh.
 • Bảo lãnh chi phí nằm viện tại các bệnh viện trong hệ thống bảo lãnh thanh toán.
 • Thủ tục bồi thường minh bạch và công bằng.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM:

 1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Nếu Người được bảo hiểm tử vong khi hợp đồng bảo hiểm này còn hiệu lực và trước ngày hết hạn, AIA sẽ chi trả 500% Số tiền bảo hiểm. Khoản tiền không nhỏ này sẽ giúp những người thân còn lại vượt qua khó khăn tài chính và tiếp tục thực hiện những kế hoạch còn dang dỡ của khách hàng.
 2. Quyền lợi bảo hiểm khi hợp đồng đáo hạn: Nếu không có rủi ro xảy ra, vào Ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm, AIA sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm. Đây sẽ là khoản tích lũy để khách hàng thực hiện những kế hoạch tài chính của mình.
 3. Khoản thu nhập định kỳ: Tùy theo nhu cầu của mình, khách hàng có hai lựa chọn: An Sinh Bình An (không có khoản thu nhập định kỳ) và An Sinh Bình An Đặc Biệt (có khoản thu nhập định kỳ). Với An Sinh Bình An Đặc Biệt, khi hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống, AIA sẽ chi trả khoản tiền mặt bằng 5% Số tiền bảo hiểm vào Ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ ba (3), thứ sáu (6), thứ chín (9) và thứ mười hai (12).Việc chi trả khoản thu nhập định kỳ sẽ không làm giảm Số tiền bảo hiểm đồng thời có thể giúp khách hàng thực hiện những kế hoạch tài chính ngắn hạn.
 4. Tạm ứng từ Giá trị hợp đồng1: Nếu hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và có Giá trị hoàn lại2, Bên mua bảo hiểm có thể tạm ứng một khoản không quá 80% Giá trị hoàn lại. Khoản tạm ứng này sẽ giúp khách hàng đáp ứng những nhu cầu đột xuất và chủ động hơn cho các khoản chi tiêu cần thiết của gia đình.

(1) Giá trị hợp đồng (nếu có): là tổng số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ được hoàn trả, trước khi bị khấu trừ, khi có yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. (2) Giá trị hoàn lại: là giá trị thuần của Giá trị hợp đồng sau khi khấu trừ các khoản tạm ứng, khoản giảm thu nhập đầu tư, các khoản phí quá hạn và các khoản nợ khác.

An Sinh Bình An Đặc Biệt:

Tuổi tham gia bảo hiểm Tổng phí bảo hiểm đóng Tổng tiền mặt định kỳ+ Quyền lợi đáo hạn* Quyền lợi tử vong
25 100.800.000 120.000.000 500.000.000
35 109.800.000 120.000.000 500.000.000
45 127.800.000 120.000.000 500.000.000
55 183.600.000 120.000.000 500.000.000

An Sinh Bình An:

Tuổi tham gia bảo hiểm Tổng phí bảo hiểm đóng Tổng tiền mặt định kỳ+ Quyền lợi đáo hạn* Quyền lợi tử vong
25 82.800.000 100.000.000 500.000.000
35 90.900.000 100.000.000 500.000.000
45 111.600.000 100.000.000 500.000.000
55 167.400.000 100.000.000 500.000.000

(*) Sản phẩm này tập trung cao về Quyền lợi tử vong, nên với các tuổi tham gia bảo hiểm cao (từ 45 tuổi trở lên), tổng Quyền lợi đáo hạn và Tiền mặt định kỳ sẽ nhỏ hơn Tổng phí bảo hiểm đóng.

 • Tuổi của người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi
 • Tuổi của bên mua bảo hiểm: từ 18 tuổi trở lên
 • Thời hạn hợp đồng: 15 năm
 • Thời hạn đóng phí: 9 năm
 • Phương thức đóng phí: hàng năm, nửa năm, hàng quí hay hàng tháng.

Thông tin giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Sinh Bình An.

Empty tab. Edit page to add content here.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY!

Hoặc gọi tổng đài 1900 636 445 để được tư vấn MIỄN PHÍ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bạn có thể bình luận hoặc đặt câu hỏi cho nhân viên tư vấn của fpic về gói bảo hiểm này.